fbpx

ALAMIN ANG KAHIT NA ANONG BAGAY TUNGKOL SA KALUSUGANG SEKSUWAL AT REPRODUKTIBO

3 Tanong Na Babago Sa Pananaw Mo Tungkol Sa Pagtatalik

family planning, reproductive health, sex, sexuality, sex positivity

Ang iyong seksuwalidad ay isang mahalagang bahagi ng iyong pagkatao.

Totoo ito kahit ikaw ay nasa isang relasyon at kung nakikipagtalik ka man o hindi. Anuman ang iyong sitwasyon, ang pagkakaroon ng kamalayan sa iyong seksuwalidad ay pagiging totoo at pagtanggap sa iyong sarili; ito ay hindi tungkol sa ibang tao. Ito ay maaaring mangahulugan ng iba’t ibang mga bagay para sa iba’t ibang mga tao, ngunit madalas na may kinalaman ito sa pagbibigay pahintulot sa iyong sarili na makaranas ng atraksyon, pagpapahayag ng interes at pagmamahal, kamalayan kung ano ang gusto mo at pagtanggap ng iyong nararamdaman. Kaya mahalagang tanungin mo ang iyong sarili tungkol sa iyong sariling personal at matapat na damdamin tungkol sa seksuwalidad. Ang mga tanong na ito ay tutulong sa iyo na ihiwalay ang iyong mga alinlangan mula sa iyong tunay na damdamin at kasalukuyang pananaw tungkol sa pagtatalik. Itanong sa iyong sarili ang mga sumusunod:

Paano mo nalaman ang tungkol sa seksuwalidad?

Ano ang iyong mga unang alaala na may kinalaman sa pagtuklas mo sa pagtatalik? Kinausap ka ba ng iyong mga magulang tungkol dito o hindi? Ano ang sinabi sa iyo nang direkta? Ano ang iyong napulot mula sa paraan ng pagsasalita ng mga tao o kung paano sila kumilos? Anong mga saloobin tungkol sa pagtatalik ang nakapaligid sa iyo, mula sa iyong mga magulang, kaibigan, komunidad, lipunan, o kahit mula sa telebisyon? Paano sa palagay mo naka-apekto saiyo ang mga saloobin na iyong napulot o impormasyon o payo na iyong natanggap noong ikaw ay naging aktibo sa pagtatalik.

Ano ang sinasabi ng iyong panloob na kritiko tungkol sa pagtatalik?

Mayroon ka bang isang kritikal na boses sa iyong isip pagdating sa iyong seksuwalidad? Ito ba ay pumupuna sa iyong mga pagnanais? Kinikilatis ba nito ang iyong itsura? Ipinaparamdam ba nito sa iyo na hindi ka kaakit-akit o hindi kanais-nais? Nagdudulot ba ito sa iyo na pagdudahan ang iyong sarili o ang iyong trabaho? Kinikilatis ba nito ang mga taong naaakit sa iyo sa pamamagitan ng isang negatibong lente? Nagtutulak ba ito upang ikaw ay mag alinlangan at mawalan ng kompiyansa sa iyong sarili? Sinasabi ba nito sa iyo na ang pagtatalik ay marumi o masama?

Kung isusulat mo ang mga tinig na ito, subukang i-parirala ito sa pangalawang tao, bilang mga pahayag na “ikaw” sa halip na “ako” na mga pahayag. Makakatulong ito sa iyo na iwasan ang mga kritikal na kaisipan sa halip na tanggapin ang mga ito bilang katotohanan. Maaari ka rin nitong matulungan na simulang makita kung saan nagmula ang mga saloobin na ito. Halimbawa, sumulat ang isang babae, “Dapat kang mahiya sa iyong sarili dahil sa iyong pagnanais. Huwag magkaroon ng pangangailangan. Lubha kang desperado at nakakadiri. Huwag mong ipaalam sa sinuman na nais mo ng anumang bagay.” Habang siya ay nagsusulat, napansin niya na iniisip niya ang mga salita sa kanyang ulo sa tinig ng kanyang ina. Kapag iniisip niya ito nang mabuti, naaalala niya ang kanyang ina na madalas siyang tawagin na “needy” noong siya ay bata pa at binabalaan siya na huwag ipakita sa mga lalaki na siya ay desperado. Naalala din niya na ang kanyang ina ay hindi nagpakita ng anumang pagmamahal sa kanyang ama sa presensiya niya. Ang pagkaalam na ito ay nagbigay sa kanya ng ilang pananaw sa naramdaman niya tungkol sa pagtatalik kumpara sa ipinahayag ng kanyang ina.

Ano ang iyong sariling mga personal na pagpapahalaga tungkol sa seksuwalidad?

Dalawang bagay ang maaaring makatulong sa pagtuklas ng iyong tunay na pananaw tungkol sa pagtatalik. Ang una ay ang pagtugon sa iyong mga panloob na tinig. Halimbawa, para sa babaeng nabanggit sa itaas, sumulat siya bilang tugon sa kanyang kritikal na boses, “Walang mali sa pagkakaroon ng gusto. Hindi ako nakakadiri o desperado, at hindi rin ang aking seksuwalidad. Hindi ako mahihiyang ipahiwatig ang nararamdaman ko. Ito ay isang positibong bahagi ng kung sino ako.” Kapag tumugon ka sa iyong mga panloob na tinig, tandaan na manatili sa iyong sariling panig at panatilihin ang mapagmahal na saloobin. Makipag-usap sa iyong sarili tulad ng kung paano ka makipag-usap sa isang mabuting kaibigan.

Ang susunod na dapat gawin ay tanungin ang iyong sarili kung ano ang iyong sariling personal na paniniwala tungkol sa pagtatalik. Ano ang iyong saloobin tungkol sa seksuwalidad na may kaugnayan sa iyong sarili? Sa iba? Ano ang kahulugan sa iyo ng pagiging bihisa sa iyong seksuwalidad? Ano ang pakiramdam mo dito? Ano ang pakiramdam na tatanggapin ang iyong sarili sa aspeto na ito ng iyong buhay? Ano ang mainam na pagpapahayag ng iyong seksuwalidad? Subukan na matanggal ang iyong panloob na kritiko habang hinahanap mo ang iyong sariling tinig.

Ang seksuwalidad ay isang natatangi at makabuluhang paraan upang mapalapit at maging konektado sa ibang tao, ngunit walang ibang tao na maaaring magsabi sa iyo kung paano mo dapat maramdaman ang iyong seksuwalidad. Kapag kaya mong tukuyin at tanggapin ang iyong sariling mga damdamin, mararamdaman mo na higit kang malaya at higit na magiging kanais-nais ang iyong seksuwal na mga relasyon, at madarama mo na mas konektado ka sa iyong sarili.

Pinagmulan: http://teenhealthsource.com/blog/faq-how-to-be-more-sex-positive/

Please follow and like us:

Mag-iwan ng Tugon

Ang iyong email address ay hindi ipa-publish. Ang mga kinakailangang mga field ay markado ng *

Modal's Close Icon