fbpx

ALAMIN ANG KAHIT NA ANONG BAGAY TUNGKOL SA KALUSUGANG SEKSUWAL AT REPRODUKTIBO

LGBT 101

reproductive health, family planning, lgbt

Pagpapaliwanag sa Seks, Gender, at Oryentasyong Seksuwal

Bisexual. Gay. Queer. Straight. Lesbian. Maraming iba’t ibang termino ang maaari nating gamitin upang ilarawan ang ating oryentasyong seksuwal (kung minsan ay tinatawag ding seksuwal na pagkakakilanlan).

Lalaki. Transgender. Babae. Gumagamit din tayo ng iba’t ibang mga termino upang ilarawan ang ating gender.

Maaaring bata ka pa lamang alam mo na ang iyong sekswal na pagkakakilanlan o kasarian o pwede ring hindi ka sigurado. Ang bahaging ito ng websayt ay makakatulong sa iyo na magkaroon ng mas mabuting pag-unawa sa kung ano ang ibig sabihin ng seksuwalidad at kasarian.

Bago natin talakayin ang iba’t ibang uri ng seksuwal na pagkakakilanlan at kasarian, mayroong ilang mga pangunahing konsepto na kailangan mong malaman.

Seks

Ang iyong seks ay batay sa mga biyolohikal na katangian na ginagamit upang tukuyin ang pagiging lalaki o babae ng isang tao tulad ng panloob at panlabas na mga organong seksuwal, mga antas ng hormon, pagkakaroon ng buhok sa ilang bahagi ng katawan, at pagkakaroon ng suso. Ito ang mga katangian na mayroon ka nang ika’y ipanganak.

Ang bawat tao ay may naiibang katawan at antas ng hormon. Ang mga ito ay nakaaapekto sa atin sa iba’t ibang paraan.

May ilang tao na ipinapanganak na intersex, isang pangkalahatang termino na ginagamit para sa iba’t ibang mga kondisyon kung saan ang isang tao ay ipinanganak na may mga biyolohikal na katangian (tulad ng mga hormon, reproduktibo o seksuwal na anatomiya) na tila hindi umaangkop sa karaniwang kahulugan ng pagiging babae o lalaki.

Gender

Ang iyong gender identity ay kung ano ang tingin mo at kung paano mo ipini-presenta ang iyong sarili, halimbawa bilang isang lalaki, o bilang isang babae.

Ang gender ay hindi batay sa kung ipinanganak ka na may ari ng lalaki o ari ng babae, ngunit kung ano ang naramdaman mo sa iyong sarili. May mga taong transgender, na nangangahulugan na ang kanilang gender identity ay hindi pareho sa kanilang biyolohikal na seks.

May ilang mga tao naman na hindi nabibilang sa lalaki at babaeng kategorya ng gender o gender binary. Maaaring sila ay nasa ibang bahagi ng malawak na ispektrum ng gender.

Oryentasyong Sekswal

Ang iyong oryentasyong seksuwal (na kilala rin bilang seksuwal na pagkakakilanlan) ay nakadepende sa iyong mga nararamdaman, atraksyon, at pagnanasa.

May mga lalaki o babae na naaakit sa kapwa lalaki o kapwa babae, sa ibang kasarian, sa parehong lalaki o babae, o maaaring hindi makaranas ng sekswal na pagnanais o pagka-akit sa sinuman — ito ay tinatawag na aseksuwalidad.

Ang sexual orientation ay maaaring magbago habang nabubuhay ang isang tao.

Pinagmulan:  http://teenhealthsource.com/giso/sex-gender-sexual-identity/

Ano ang Oryentasyong Seksuwal?

Ang oryentasyon ay magkakaiba sa bawat tao. Halimbawa, maaaring isa kang babae na mayroong damdamin para sa ibang babae. O maaari kang maakit sa parehong babae at lalaki. Ang seksuwalidad ay kumplikado! At ayos lang na malito at mag-eksperimento upang malaman mo ang mga bagay na ito.

Ang oryenstasyong seksuwal ay may pagkakaiba sa gender/gender identity (kung ano ang nararamdaman mo at kung paano mo ipinahahayag ang iyong gender). Ang oryentasyong seksuwal ay batay sa kung kanino ka naaakit at kung kanino mo nais na magkaroon ng matalik na relasyon.

– Ang “LGBTQ” ay isang acronym na kadalasang ginagamit upang ilarawan ang mga tao na may iba’t ibang sexual orientation at gender.

-Ang mga taong naaakit sa mga miyembro ng ibang kasarian ay madalas na tumawag sa kanilang sarili na straight o heterosexual.

-Ang mga taong naaakit sa mga tao na kapareho nila ng kasarian ay madalas na tumawag sa kanilang sarili na gay o homosexual. Ang mga babaeng naaakit sa kapwa babae ay maaaring mas gusto ang salitang lesbian.

-Ang mga taong naaakit sa parehong babae at lalaki, o mga tao ng anumang kasarian ay maaaring tumawag sa kanilang sarili na bisexual.

-Ang mga taong hindi sigurado sa kanilang sexual orientation ay maaaring tumuwag sa kanilang sarili na questioning o curious.

-Ang mga taong hindi nakakaranas ng anumang pagkapukaw o pagnanais na sekswal para sa sinuman ay maaaring tumawag sa kanilang sarili na aseksuwal.

Pagkwestyon sa Iyong Oryentasyong Seksuwal

Kung hindi ka sigurado sa iyong sexual orientation, hindi ka nag-iisa. Maaaring tumagal ng maraming taon, o habambuhay, upang maunawaan mo ang iyong sexual orientation. Kadalasan, may mga taong “nagtatanong” nang matagal na panahon kung saan sila nabibilang, o minsan hindi nila matiyak kung nabibilang sila sa isang partikular na oryentasyon.

Ang ating kultura ay may mga panuntunan tungkol sa kung ano ang katanggap-tanggap sa lipunan. Dahil sa lokal na kultura, pamumuhay, at relihiyon, maaaring magkaroon ng mga negatibong saloobin tungkol sa mga LGBTQ. Ito ay nagtutulak sa maraming mga LGBTQ na subukang itago ang kanilang mga damdamin at magpanggap bilang heterosexual upang mapalayo sila sa gulo. Gayunpaman, mas lumalawak ang pagtanggap sa mga LGBTQ, at nakikita natin ang paglaki ng suporta para sa LGBTQ sa bansa.

Ano ang Gender Identity?

Ang ating gender identity ay kung paano natin ipinapahayag ang ating gender, kabilang ang kung paano tayo kumilos o magdamit. Ang mga taong tumutugma ang gender sa seks na mayroon sila nang sila’y isilang ay tinatawag na “cisgender“. Halimbawa, kung ikaw ay ipinanganak na babae  at ikaw ay babae kung manamit, magsalita, kumilos, at pakiramdam mo na ikaw ay isang babae, ikaw ay maituturing “cisgender”.

Ang mga taong hindi tumutugma ang gender sa kanilang itinalagang seks sa pagsilang ay tinatawag na “transgender“. Halimbawa, ang isang taong ipinanganak bilang isang babae ngunit itinuturing ang kanilang sarili bilang lalaki ay maituturing na “transgender”. Ang mga taong hindi ibinibilang ang kanilang sarili sa gender binary na lalaki o babae ay tinatawag na “genderqueer.” Tandaan, ang gender identity at sexual orientation ay magkaibang konsepto.

Maraming tao ang inaalam pa rin ang kanilang seksuwalidad, kaya ang iyong nararamdaman ay mas karaniwan kaysa sa iniisip mo. Ang pagkakaroon ng relasyon sa lesbian, gay, at bisexual na tao ay normal na aspeto ng iyong seksuwalidad, at hindi nangangahulugang may mali sa iyo. Sa mga nagdaang taon, maraming mga bansa ang nagtatag ng karapatang pantao para sa mga LGBTQ upang wakasan ang diskriminasyon.

Pagkwestyon sa Iyong Gender Identity

Maaaring nagdadalawang-isip ka pa rin (o maaaring alam mo) na ang gender na itinalaga para sa iyo buong buhay mo ay hindi, sa iyong loob, ang totoong ikaw. Ito ay isang personal na proseso ng pagkilala sa iyong sariling mga damdamin at saloobin tungkol sa iyong gender identity. Darating ang panahon na ang prosesong ito ay mangailangan ng pakikipag-usap sa mga taong pinagkakatiwalaan mo o sa pamamagitan ng pagpapahayag ng gender identity na kumportable para sa iyo.

Maraming kultura at pamilya ang limitado ang mga ideya tungkol sa gender identity. Para sa kanila ang gender ay pareho sa biyolohikal na seks at mayroon lamang dalawang posibilidad: lalaki o babae. Gayunpaman, kung sa tingin mo’y ikaw o ibang taong kakilala mo ay hindi nabibilang sa mga kategoryang ito, maaaring maramdaman mo na mag-isa ka, malito, o matakot na ikaw ay “naiiba.”

Kung ikaw o kakilala mo ay itinuturing ang kanilang sarili bilang transgender o kinikwestyon mo ang iyong gender identity ngunit hindi mo pa ito ibinahagi sa iba, maaari mong maramdaman na nagtatago ka ng isang malaking lihim. Marahil ito ay dahil nag-aalala ka tungkol sa kung ano ang magiging reaksyon ng iyong pamilya, mga kaibigan, o komunidad. Maaaring ito ay tunay na mga alalahanin, dahil may mga tao ay nahaharap sa posibilidad na sila ay itakwil, abusuhin, at maltratuhin kapag ibinunyag nila na sila ay transgender. Bagaman walang dahilan upang makaramdam ng hiya o masama tungkol sa iyong sarili, may mga desisyon na kailangan mong gawin upang ikaw ay manatiling ligtas. Ang pagkakaroon ng plano para sa iyong kaligtasan o kung saan ka maaaring pumunta o kung sino ang maaari mong hingan ng tulong at suporta, ay isang mahalagang bagay na dapat isaalang-alang.

Kung ikaw ay transgender o nagdadalawang isip sa iyong kasarian, subukan mong makahanap ng suporta. Ang unang hakbang ay magkaroon ng sapat na kaalaman, at malaman na hindi ka naiiba, kakaiba, o nag-iisa. Kung maaari, makakatulong saiyo ang makahanap ng komunidad, sa online man o sa inyong lugar, at makahanap ng taong kapareho mo ang sitwasyon.

Pinagmulan: http://everydayfeminism.com/2015/03/i-think-i-might-be-trans/

http://us.reachout.com/facts/factsheet/exploring-gender-identity

Suporta

Sa kasalukuyan, labag sa batas ng Pilipinas para sa isang tao na baguhin ang kanyang seks na itinalaga sa kapanganakan. Bukod dito, hindi pa rin kinikilala ang ilang mga karapatan tulad ng kasal para sa may parehong kasarian. May mga patakaran pa ring hindi kumikilala sa kalayaan ng isang tao na malayang maipahayag ang kanilang sarili sa loob ng paaralan o sa trabaho. Gayunpaman, may mga organisasyon na nakikipag-diyalogo upang magpanukala ng mga bagong batas laban sa diskriminasyon, kabilang ang probisyon laban sa diskriminasyon batay sa kasarian oryentasyong seksuwal. Ang SOGIE Equality Bill ay isang panukalang batas na naglalayong puksain ang diskriminasyon laban sa mga LGBT. Una itong isinulong sa kongreso noong 2000, ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin ito aprobado ng senado.

Ang bawat tao’y ipinanganak na natatangi. Ang ating kasarian at seksuwalidad ay malaking bahagi ng ating pagkatao. Bagaman marami pa ring mga hamon sa pagiging isang LGBT sa Pilipinas, mayroong mga komunidad at grupo na maaaring magbigay suporta at nagsusulong ng mga karapatang pantao ng LGBT sa ating bansa. Walang masama sa pagiging LGBT. Tandaan na hindi ka nag-iisa, at may tutulong sa iyo kung kakailanganin mo ito.

Narito ang listahan ng ilang organisasyon at komunidad na tumutulong sa mga LGBTQ at nagtatrabaho para sa pagkakapantay-pantay: 

Love Yourself

Isang komunidad ng mga volunteer na nagsusulong ng HIV awareness at naglalayong sugpuin ang HIV sa bansa.

TEAM

Isang organisasyong nagbibigay kaalaman at tumatalakay sa iba’t ibang aspeto ng gay men community sa bansa.

Metro Manila Pride

Isang organisasyon ng mga volunteer na nagbibigay suporta sa mga LGBTQIA+ sa pamamagitan ng pagbibigay kaalaman at pag-oorganisa ng mga pagtitipon.

Please follow and like us:

Mag-iwan ng Tugon

Ang iyong email address ay hindi ipa-publish.

Modal's Close Icon