fbpx

ALAMIN ANG KAHIT NA ANONG BAGAY TUNGKOL SA KALUSUGANG SEKSUWAL AT REPRODUKTIBO

Nakaligtaang Ang Iyong Pill? Ito Ang Kailangan Mong Gawin

Maraming babae ang gumagamit ng mga pill bilang proteksyon. Hindi rin naman kami nagulat dahil napakabisa niyang kontrasepsyon! Higit pa, madali lang itong gamitin. Uminom ka lang ng isa araw-araw sa nakatakdang oras, at okay ka na! Higit sa 99 porsyento ang bisa nito sa pagprotekta sa iyo mula sa pagbubuntis kung iniinom mo ito nang tama at araw-araw.

Pero wala nga namang perpekto at minsan nagkakamali rin tayo; ibig sabihin ba nun hindi na mabisa ang mga pill kung nabigo tayo sa pag-inom nito araw-araw sa tamang oras? 91 porsyento pa rin ang bisa nito, kung isasaalang-alang ang minsanang pagkakamali gaya ng nakakaligtaang inumin ang pill.

Kadalasan (sana), sa saktong oras mo na-iinom ang pill mo; pero may ilang araw na baka maalala mo na lang ito pagkahiga mo sa kama. Kung nakalimutan mong inumin ang pill, huwag mag-aalala! Mayroon ka pa ring pwedeng gawin tungkol dito.

Kung nakaligtaan mo ang iyong pill na naglalaman ng progestin-lamang na lynestrenol…

SA LOOB NG TATLONG (3) ORAS:

1. Inumin ang nakaligtaang pill sa sandaling maalala ito.

2. Ipagpatuloy ang pag-inom ng isang pill araw-araw, sa karaniwang nakatakdang oras.

LUMAGPAS NA NG TATLONG (3) ORAS:

1. Inumin ang nakaligtaang pill sa sandalin maalala ito.

2. Inumin rin ang pill para sa araw sa karaniwang nakatakdang oras, kahit na dalawang pill ang ma-i-inom para sa araw.

3. Gumamit ng condom o iwasang makipagtalik sa susunod na dalawang araw.

Para sa mga gumagamit ng mga combined oral contraceptive pill na may ethinylestradiol at levonorgestrel (karaniwang 28 lamang pill sa pakete)…

Kung ISANG (1) pill ang nakaligtaan:

1. Inumin ang nakaligtaang pill sa sandalin maalala ito.

2. Inumin rin ang pill para sa araw sa karaniwang nakatakdang oras, kahit na dalawang pill ang ma-i-inom para sa araw.

3. Ipagpatuloy ang pag-inom ng isang pill araw-araw, sa karaniwang nakatakdang oras.

Kung DALAWA (2) o HIGIT PA ang nakaligtaan:

1. Inumin ang nakaligtaang pill sa sandalin maalala ito.

2. Gumamit ng condom o iwasang makipagtalik sa susunod na pitong (7) araw.

3. Bilangin ang natitirang pill sa pakete:

A. Kung 1-6 ang natitirang pill:

– Ipagpatuloy ang pag-inom ng isang pill araw-araw hanggang maubos ang pakete.

– Itapon ang mga natitirang pitong (7) inactive pill (kulay brown o beige sa huling linya ng pakete).

– Magsimula kaagad sa panibagong pakete, at gumamit ng condom o umiwas makipagtalik sa susunod na pitong (7) araw.

B. Kung higit sa pito (7) ang natitirang pill sa pakete:

– Ipagpatuloy ang pag-inom ng isang pill araw-araw hanggang maubos ang pakete.

– Magsimula sa panibagong pakete kapag naubos na ang nakaraan.

Para sa mga gumagamit ng mga combined oral contraceptive pill na may cyproterone acetate at ethinyestradiol (karaniwang 21 ang lamang pill sa pakete)…

Kung ISANG (1) pill ang nakaligtaan:

1. Inumin ang nakaligtaang pill sa sandalin maalala ito.

2. Inumin rin ang pill para sa araw sa karaniwang nakatakdang oras, kahit na dalawang pill ang ma-i-inom para sa araw.

3. Ipagpatuloy ang pag-inom ng isang pill araw-araw, sa karaniwang nakatakdang oras.

Kung DALAWA (2) o HIGIT PA ang nakaligtaan:

1. Inumin ang nakaligtaang pill sa sandalin maalala ito.

2. Gumamit ng condom o iwasang makipagtalik sa susunod na pitong (7) araw.

3. Bilangin ang natitirang pill sa pakete:

A. Kung 1-6 ang natitirang pill:

– Ipagpatuloy ang pag-inom ng isang pill araw-araw hanggang maubos ang pakete.

– Laktawan ang pitong (7) pill-free days.

– Magsimula kaagad sa panibagong pakete, at gumamit ng condom o umiwas makipagtalik sa susunod na pitong (7) araw.

B. Kung higit sa pito (7) ang natitirang pill sa pakete:

– Ipagpatuloy ang pag-inom ng isang pill araw-araw hanggang maubos ang pakete (kasama ang pitong pill-free days).

– Magsimula sa panibagong pakete kapag naubos na ang nakaraan.

Bigyan ng panahon ang sarili para masanay uminom ng isang pill araw-araw sa takdang oras, hanggang sa makasanayan mo na ito. Baka makatulong sa iyo ang paglagay ng alarm sa iyong selpon, o kaya itambal mo ang pag-inom ng pill sa isang regular na aktibidad na ginagawa mo araw-araw (gaya ng pagsisipilyo o pagkain ng hapunan). Kung sa palagay mo hindi talaga bagay ang mga pill para sa iyo, makakatulong sa iyo ang iyong healthcare provider para matanto kung ano ang nababagay sa iyo.

Mga pinagmulan:

https://splinternews.com/does-taking-birth-control-at-the-same-time-every-day-ma-1793845871

https://www.self.com/story/how-important-is-it-to-take-the-pill-at-the-same-time-every-day

Please follow and like us:

2 thoughts on “Nakaligtaang Ang Iyong Pill? Ito Ang Kailangan Mong Gawin

  1. Hi ask ko lang hindi pa kase tapos yung pills ko bale may natira pang dalawa tapos bigla akong dinatnat ano ba gagwin ko? Iinom ko lng ba yung natirang dalawa o hinto ko

Mag-iwan ng Tugon

Ang iyong email address ay hindi ipa-publish. Ang mga kinakailangang mga field ay markado ng *

Modal's Close Icon