fbpx

ALAMIN ANG KAHIT NA ANONG BAGAY TUNGKOL SA KALUSUGANG SEKSUWAL AT REPRODUKTIBO

Paano Haharapin Ang Seksuwal Na Panliligalig Sa Trabaho

reproductive health, family planning, sexual harassment

Mahalagang maunawaan na kung may taong hinawakan ka sa seksuwal na paraan sa trabaho, kahit na ang iyong damit, itinuturing itong seksuwal na panliligalig at seksuwal na pag-atake at dapat itong seryosohin.

Ngunit dapat mo bang hayaan na lang ang mga hindi nakakapinsalang puna at seksuwal na pahiwatig? Hindi! Kung hindi ka kumportable sa isang bagay na ginagawa sa iyo, dapat itong matigil kaagad bago ito lumala. Narito ang mga hakbang upang matulungan kang protektahan ang iyong sarili at ang iyong mga karapatang sibil kung ikaw ay nakaranas o nakararanas ng seksuwal na panliligalig sa trabaho.

Hakbang 1: Harapin ang may sala at sabihan silang huminto!

Harapin ang taong nang-aabuso sa iyo. Tingnan sila sa mata at sabihin sa kanila na ang kanilang ginawa ay mali. Maging tiyak at direkta — huwag mag-alala tungkol sa pagiging bastos; may karapatan kang magalit. Sa unang pagkakataon na may gawin silang isang bagay sa iyo na sa tingin mo ay bastos, sabihan sila na tumigil. Sabihin ito nang malakas para marinig ng iba. Huwag humingi ng paumanhin o gumawa ng mga dahilan para sa nagkasala.

Hakbang 2: Idokumento ito o ireport kaagad.

Ang seksuwal na panliligalig ay mali, iligal at nararapat na matugunan kaagad. Ngunit kung sa tingin mo natuldukan mo ang panliligalig sa Hakbang 1, idokumento ang petsa, oras, lugar, kung ano ang nangyari, ang iyong aksyon, at tugon ng nanggugulo. Kung muli itong mangyari sa iyo, o sa ibang mong katrabaho, mayroon kang tala na pagbabasehan.

Hakbang 3: Ireport ito kaagad kung may kasamang paghipo.

Huwag hayaan ang mga seksuwal na paghipo o paghiling ng pagtatalik na hindi mai-report. Ang paghipo sa isang seksuwal na paraan ay seksuwal na pag-atake. I-dokumento ang insidente at agad na iulat ito sa inyong HR o superbisor.

Hakbang 4: Ireport sa pulisya.

Kung ikaw ay seksuwal na inatake, may karapatan kang tumawag sa pulisya at iulat ito bilang isang krimen. Huwag kang makonsensiya o huwag hayaang manaig ang pagnanais na protektahan ang taong umatake sa iyo. Wala kang nagawang mali at ang isang taong nakatakas sa maling gawain sa unang pagkakataon ay maaaring magpatuloy sa panggugulo hanggang umabot ito sa mas marahas na krimen, tulad ng panggagahasa.

Hakbang 5: Kumuha ng abugado kung ikaw ay nanganganib.

Kung inireklamo mo ang seksuwal na panliligalig at bilang resulta, tinanggal ka sa trabaho o ibinaba ang posisyon, maaari kang makipag-ugnay sa isang abugado. O, kung iniulat mo ang insidente sa inyong tagapamahala at hindi sila gumawa ng mga naaangkop na hakbang upang magsiyasat at ihinto ang panliligalig sa trabaho – sumangguni sa isang abugado.

Ang iyong mga karapatan na magtrabaho sa isang kapaligiran na walang seksuwal na panliligalig ay protektado ng batas. Ang isang mahusay na abugado ay mapapayuhan ka kung may laban ang iyong kaso at kung ano ang mga ligal na hakbang na dapat gawin upang ihain ang iyong reklamo laban sa may sala o iyong employer sa hukumang sibil.

Kung ikaw ay pisikal na nasaktan ng umatake sa iyo, ireport kaagad ito sa pulisya, at pagkatapos ay makipag-ugnay sa isang abugado sa lalong madaling panahon upang mag-dokumento ng ebidensya na maaaring kailanganin mo sa upang patunayan ang iyong kaso.

Mayroong ilang seksyon sa Penal Code na maaaring mailapat sa mga kaso ng seksuwal na pag-atake at pang-aabuso (hindi ginustong seksuwal na paghawak, atensyon o banta na pumipilit sa isang tao na sumunod sa isang kahilingan para sa seksuwal na relasyon).

Hakbang 6: Humingi ng tulong at suporta.

Madalas sisihin ng mga biktima ang kanilang sarili sa ilang paraan, o maaaring sabihan sila na ginusto nila ito. Kung ikaw ay nakaranas ng trauma, sumali sa isang support group o mangalap ng propesyonal na payo. Nakatutulong sa mga biktima na bumalik sa normal kung maging aktibo sila sa isang samahan na naglalayong wakasan ang seksuwal na pang-aabuso at diskriminasyon.

Pinagmulan: https://www.humanrightscommission.vic.gov.au/the-workplace/sexual-harassment-at-work

https://www.thebalancecareers.com/how-to-deal-with-sexual-harassment-at-work-4159020

Please follow and like us:

Mag-iwan ng Tugon

Ang iyong email address ay hindi ipa-publish. Ang mga kinakailangang mga field ay markado ng *

Modal's Close Icon