fbpx

ALAMIN ANG KAHIT NA ANONG BAGAY TUNGKOL SA KALUSUGANG SEKSUWAL AT REPRODUKTIBO

Pag-usapan Natin Ang Mas Ligtas Na Pagtatalik

safe sex, condoms, contraceptives

Ang pagkikipag-usap sa iyong kapareha tungkol sa mas ligtas na pagtatalik ay maaaring hindi kumportable para sa maraming tao.

Ang mas ligtas na pagtatalik ay isang pangkalahatang termino na ginagamit upang ilarawan ang lahat ng mga paraan na maaaring pagpilian ng mga magkapareha upang maiwasan ang pagkalat ng sakit na HIV at iba pang mga sakit na naipapasa sa pagtatalik (STI). Ngunit sa tuwing iniisip mong pag-usapan ang tungkol sa mas ligtas na pagtatalik, maaari kang mabahala kung paano tutugon ang iyong kapareha. Maaari kang mag-alala na hahatulan ka nila, o kung naisip ba nilang pag-usapan ang tungkol dito. Maaari mo ring tanungin ang iyong sarili kung mayroon ka bang sapat na impormasyon tungkol sa paksang ito upang pag-usapan ito.

Sa kabilang banda, maaaring ang iyong kapareha ay nasasabik rin na magkaroon ng pag-uusap tungkol sa mas ligtas na pagtatalik at bukas sa pagsasaliksik ng higit pang impormasyon tungkol dito. Ang pagbubukas ng bagong diyalogo ay maaaring maging nakahihiya sa una, ngunit ang bagong espasyo na ito ay maaaring maging daan upang maging mas malapit ang bawat isa. Anumang reaksyon ang matanggap mo mula sa iyong kapareha, alamin na may karapatan kang makaramdam na ikaw ay ligtas sa inyong relasyon. Nararapat din na magkaroon ka ng pagkakataong marinig ang iyong mga alalahanin at matugunan ang iyong mga pangangailangan.

Maraming mga paraan ang maaari ninyong gawin upang mapanatiling mas ligtas ang pagtatalik at upang maiwasan ang HIV at iba pang mga STI. Ang seksuwalidad ay magkakaiba para sa iba’t ibang tao, at hindi lahat ng pagtatalik ay kinasasangkutan ng pagpapalitan ng likido ng katawan. Ang pagkuskos, pagmamasahe, paghalik, pagdila, o paggamit ng iyong mga kamay at daliri upang pasiyahin ang bawat isa ay ilan lamang sa iba pang mga paraan ng pagtatalik. At, siyempre, may mga mas ligtas na paraan kung nais mong lubusin ang pagtatalik: Maaari kayong gumamit ng panloob o panlabas na condom upang maiwasan ang pagbubuntis at mga STI. Ikaw at ang iyong kapareha ay maaaring regular na magpasuri para sa HIV at iba pang mga STI. Ang pagpapagamot sa mga STI sa lalong madaling panahon ay mayroong malaking papel sa pagpigil sa HIV, dahil ginagawang mas madali ng mga STI ang pagpasa ng HIV o makuha ang virus mula sa iyong kapareha.

Kung nakikipag-usap tungkol sa paggamit ng condom, pagpaplanong magpasuri pasa HIV/ STI, narito ang ilang mga bagay na dapat isaalang-alang kapag naghahanda na makipag-usap sa iyong kapareha tungkol sa mas ligtas na pagtatalik:

  • Kaligtasan muna: May karapatan kang makaramdam ng kaligtasan. Suriin ang iyong relasyon at ang iyong kapareha para sa anumang posibilidad ng karahasan. Kung sa palagay mo ay may anumang pagkakataon na magkaroon ng karahasan, muling isaalang-alang ang pakikipag-usap. Kung kailangan mo ng suporta o naghahanap ng kaligtasan, basahin ang Love is Respect para sa impormasyon at mga mapagkukunan tungkol sa pagharap sa isang mapang-abusong relasyon.
  • Ang dahilan kung bakit: Mag-ukol ng ilang oras upang malaman kung bakit nais mong magkaroon ng pag-uusap at kung bakit mahalaga ito sa iyo. Ang pagkakaroon ng isang malinaw na pokus ay makakatulong alisin ang pag-aalinlangan.
  • Magsanay: Kung iniisip mong makipag-usap sa iyong kapareha tungkol sa mas ligtas na pagtatalik, isaalang-alang pag-ensayo ng interaksyon sa tulong ng isang kaibigan o isang taong pinagkakatiwalaan mo. Ang pagsasanay ay magbibigay sayo ng kaginhawaan kapag dumating ang oras para sa aktwal na pag-uusap.
  • Sabihin ang iyong katotohanan: Maging tapat tungkol sa iyong mga pangangailangan pagdating sa pag-iwas sa HIV/ STIs (at pagbubuntis, kung naaangkop ito sa iyo), o ang uri ng pagtatalik na nais mong magkaroon.
  • Makinig sa iyong kapareha: Pakinggan mo sila. Maaaring kailanganin nila ang isang pagkakataon upang maiproseso ang mga damdaming dala ng inyong pag-uusap o ng iyong hinihiling mula sa kanila.
  • Maging handa na gawin ito nang mag-isa: Kung hindi maunawaan ng iyong kapareha ang inyong pag-uusap, suriin muli ang inyong sitwasyon. Maging handa na gumawa ng mga hakbang para sa iyong sariling mental, pisikal, at emosyonal na kalusugan.
  • Maging bukas: Kung ang iyong kapareha ay nakikipagtulungan sayo, gumawa ng pananaliksik. Mangalap ng impormasyon nang magkasama. Bumisita nang magkasama sa klinika para sa STI at pagpapaplano ng pamilya at makipag-usap sa inyong tagapagbigay ng serbisyong pangkalusugan. Ito ay may potensyal na palakasin ang inyong relasyon at gawing mas bukas at malapit kayo sa bawat isa.
  • Walang masama kung hindi ka kumportable. Minsan maaari itong magbigay daan sa kinakailangang pag-unlad para sa iyo at sa iyong kapareha. Ang iyong katawan at pangkalahatang kalusugan ay pinakamahalaga, at sa kadahilanang ito, sulit ang magkaroon ng hindi kumportableng pag-uusap kasama ang iyong kapareha. Ang pagkakaroon ng higit na kalinawan at pag-unawa sa mas ligtas na pagtatalik at ang mga uri nito na pareho ninyong gusto ay maaaring mas magpatibay sa inyong relasyon.

Mahalagang tandaan na ang ligtas na pagtatalik ay nangangailangan ng pagprotekta sa iyong sarili at sa iyong kapareha laban sa anumang hindi inaasahan at hindi kanais-nais na maaaring mangyari. Halimbawa, dapat kang magkaroon ng ligtas na pagtatalik at iwasang masaktan ang maselang bahagi ng katawan ng iyong kapareha, at iwasang magbuntis kung hindi ka pa handa na maging isang magulang. Ito ay isang halimbawa ng ligtas na pagtatalik. Samakatuwid, ang ligtas na pagtatalik ay hindi lamang nangangahulugang pag-iwas sa pagkalat ng HIV at iba pang mga STI. Saklaw din nito ang iba pang mga kahihinatnan.

Pinagmulan: https://www.plannedparenthood.org/learn/stds-hiv-safer-sex/safer-sex

Please follow and like us:

Mag-iwan ng Tugon

Ang iyong email address ay hindi ipa-publish. Ang mga kinakailangang mga field ay markado ng *

Modal's Close Icon