fbpx

ALAMIN ANG KAHIT NA ANONG BAGAY TUNGKOL SA KALUSUGANG SEKSUWAL AT REPRODUKTIBO

Ano ang cervical penetration?

What is cervical penetration?

Ang  clitoral stimulation o vaginal stimulation ay ang mga pinaka karaniwang paraan para mag-orgasmo ang babae. Ngunit mayroong isa pang parte ng katawan na maaaring magbigay sa iyo ng matindi at ubod ng sarap na orgasmo — ang cervix. Ang cervix, o sipitsipitan, ay ang pakitid na dulo ng matris, na matatagpuan sa tuktok na […]

Read More…


Modal's Close Icon