ALAMIN ANG KAHIT NA ANONG BAGAY TUNGKOL SA KALUSUGANG SEKSUWAL AT REPRODUKTIBO

Ang COVID-19 Pandemya At Kontrasepsyon: Alamin Ang Ilang Bagay

The COVID-19 Pandemic and Contraceptives

Ligtas bang gumamit ng kontrasepsyon at family planning habang naka-quarantine? Oo. Lahat ng modernong kontraseptibo ay ligtas gamitin kahit saan at kahit kailan, kahit habang naka-enhanced community quarantine. Kung ikaw ay nanganak sa loob ng nakaraang anim na buwan, mayroong kondisyon sa kalusugan gaya ng diyabetis, altapresyon, o kanser sa suso, o ikaw ay naninigarilyo, […]

Read More…

Kailangan mo bang gumamit ng Kontrasepsyon?

woman, pills, condoms

Kontraseptibo, uri ng family planning, pagpigil sa pag-aanak. Kahit ano pa ang itawag niyo rito, may tanong na laging bumabagabag sa inyo: “Kailangan ko bang gumamit nito?” Para sagutin ang katanungan na iyan, kinakailangan muna nating malaman kung ano ang epekto nito sa ating katawan, lipunan, at mundo. Ano ang nagagawa ng Kontrasepsyon? Ang mga […]

Read More…

Ano Ang Dapat Mong Malaman Tungkol Sa ‘Pagpapatali’ Ng Lalaki?

Vasectomy, Men, Family Planning, Reproductive Health

Ang pagpaplano ng pamilya ay responsibilidad ng lahat ng mag-asawa; at hindi ito responsibilidad na dapat akuin ng babae ng mag-isa. Bilang lalaki ng pamilya, mayroon kang mga pagpipilian upang gampanan ang iyong papel sa pagpaplano ng iyong sariling pamilya: condom o ‘pagpapatali’ (vasectomy). Pag-usapan natin ang tungkol sa ‘pagpapatali’. Ano ang ‘pagpapatali’? Ang ‘pagpapatali’ […]

Read More…

Makabagong Pamamaraan Ng Kontrasepsyon

Family Planning, Contraceptives, Reproductive Health

Ano Ang Kontrasepsyon? Ang pangunahing layunin ng kontrasepsyon ay ang maiwasan ang pagbubuntis. Mayroong iba’t ibang mga kontraseptibo, bawat isa ay gumagana sa iba’t ibang paraan, ngunit sa pangkalahatan sila ay gumagana sa pamamagitan ng pagpigil sa semilya mula sa pagsanib sa selulang itlog para sa pagbubuntis. Hindi lahat ng mga pamamaraan ng kontrasepsyon ay […]

Read More…

Emerhensyang Kontrasepsyon

emergency contraceptives, family planning, reproductive health

Sa Isang Tingin: Ang mga pildoras o tansong IUD ay maaaring magamit bilang emerhensyang kontrasepsyon pagkatapos ng hindi protektadong pagtalik upang mabawasan ang tsansang mabuntis. Dapat lamang gamitin pagkatapos ng hindi protektadong pagtalik, kung ang isa pang paraan ng kontraseptibo ay nabigo, o kung walang ginamit na kontraseptibo. Maaaring magamit hanggang sa limang araw pagkatapos […]

Read More…

Pamamaraan Ng Pagsubaybay Sa Pagkamayabong

fertility awareness method, cervical mucus method, basal body temperature method, standard days method, family planning, reproductive health

Sa Isang Tingin: Ang pagsubaybay sa pagkamayabong ay nakasalalay sa pang-araw-araw na pagsubaybay sa siklo ng regla upang matukoy kung kailan ang isang babae ay mababa, at mataas ang tsansa na mabuntis. Kinakailangan ang kooperasyon ng kasosyo. Ang pamamaraan ng pagsubaybay sa pagkamayabong ay mura at walang hormon. Kapag perpektong paggamit: 95-99 porsyentong epektibo; may […]

Read More…

Narito Ang Dapat Mong Malaman Tungkol Sa Hormonal Na Kontraseptibo At Kanser

Here's What You Should Know About Hormonal Contraceptives and Cancer (Contraceptive Finder)

Matagal nang alam na ang mga hormonal na kontraseptibo ay nagdadala ng ilang mga panganib, tulad ng anumang gamot. Dahil ang kontraseptibo ay naimbento higit sa 50 taon na ang nakalilipas, ang mga hormonal na kontraseptibo ay gumagamit ng mas mababang dosis ng mga hormon na nagdulot ng pagbawas ng mga epekto sa babae. Gayunpaman, […]

Read More…


Modal's Close Icon