fbpx

ALAMIN ANG KAHIT NA ANONG BAGAY TUNGKOL SA KALUSUGANG SEKSUWAL AT REPRODUKTIBO

Ano Ang Ibig Sabihin Ng Do It Right! Na Senyas Ng Kamay?

Do It Right!

Ang paggamit ng mga kontraseptibo ay higit pa kaysa sa pagiging isang pagganap na gawa lamang; ito ay isang gawa ng pag-ibig na nagpapakita ng pagiging mature, pagiging tapat, at ng pagsasaalang-alang para sa hinaharap at iyong kasosyo. Ang paggamit ng mga kontraseptibo ay hindi dapat nakakahiya; ito ay isang bagay na dapat gawin. Tulad […]

Read More…

Pakikipag-Usap Sa Iyong Kapareha Tungkol Sa Condom

reproductive health, family planning, condoms, safe sex

Ang pakikipag-usap tungkol sa kontrasepsiyon ay isang bagay na madalas iwasan ng mga mag-asawa o magkasintahan, ngunit napakahalaga na talakayin ang paksang ito bago makipagtalik. Maaari mayroon kang matibay na opinyon tungkol sa kung anong paraan ng kotrasepsiyon ang nais mong gamitin, ngunit maaaring iba ang opinyon ng iyong kapareha. Ang pagkakaunawaan pagdating sa isang […]

Read More…

Gabay Sa Pag-Sext (Nang Ligtas)

Your Guide To Sexting (Safely)

Ang pag-sext ay makabagong abilidad na nakakadagdag ng sigla sa relasyon, lalo na sa modernong panahon. Ito ay masaya at malanding paraan na mapapanatili ang koneksyon ninyo ng iyong kasosyo, at mapuno ang inyong isip ng mga sekswal na bagay buong araw — kaya ito ay magandang foreplay! Ang pagpapadala ng mga sext sa iyong kasosyo ay nakakapagpasabik sa inyo na makasama muli ang isa’t isa. […]

Read More…

Ano Ang Mga Katangian Ng Komunikasyon Sa Isang Kanais-nais Na Relasyon?

reproductive health, family planning, healthy relationship, communication

Ang komunikasyon ay isang pangunahing bahagi sa pagbuo ng isang kanais-nais na relasyon. Ang unang hakbang ay tiyakin na pareho kayo ng gusto at inaaasahan pagdating sa relasyon – ang pagkaka-unawaang ito napakahalaga! Ang mga sumusunod na paalala ay makakatulong sa iyo na lumikha at mapanatili ang positibong komunikasyon sa iyong relasyon. Magsalita ka. Sa […]

Read More…

4 Na Palatandaan Ng Hindi Kanais-nais Na Relasyon

reproductive health, family planning, toxic relationship, unhealthy relationship

Ang pagtukoy sa mga palatandaan ng isang hindi kanais-nais na relasyon ay maaaring mas mahirap kaysa sa iniisip mo. Gayunpaman, ang sinuman ay maaaring magtapos sa isang hindi kanais-nais na relasyon — anuman ang edad nila, anuman ang kasarian nila, o gaano man sila katalino. Kung sa tingin mo may mali sa iyong sariling relasyon, […]

Read More…

Mga Kontraseptibo Para Sa Bagong Kasal

Newlyweds

Maaari handa ka para maging asawa, ngunit hindi pa handa para maging magulang, at mabuting gumamit ng kontraseptibo upang maiwasan ang hindi planadong pagbubuntis. 1. Tansong IUD Ang pamamaraang ito ay hindi lamang para sa mga ina; maaari rin itong gamitin ng mga babaeng hindi pa nabubuntis o nanganganak. Ang tansong IUD ay 99 porsyentong […]

Read More…

Paano Haharapin Ang Seksuwal Na Panliligalig Sa Trabaho

reproductive health, family planning, sexual harassment

Mahalagang maunawaan na kung may taong hinawakan ka sa seksuwal na paraan sa trabaho, kahit na ang iyong damit, itinuturing itong seksuwal na panliligalig at seksuwal na pag-atake at dapat itong seryosohin. Ngunit dapat mo bang hayaan na lang ang mga hindi nakakapinsalang puna at seksuwal na pahiwatig? Hindi! Kung hindi ka kumportable sa isang […]

Read More…


Modal's Close Icon