fbpx

ALAMIN ANG KAHIT NA ANONG BAGAY TUNGKOL SA KALUSUGANG SEKSUWAL AT REPRODUKTIBO

Kalusugan Ng Ari Ng Lalaki

penile health, family planning, reproductive health

Ano ang nakakaapekto sa kalusugan ng ari ng lalaki?

May iba’t ibang kadahilanan na maaaring makaapekto sa kalusugan ng ari ng lalaki — ang ilan ay maaaring mabago at ang ilan ay hindi. Halimbawa:

 • Hindi protektadong pagtatalik. Maaari kang mahawahan ng impeksiyon na naipapasa sa pagtatalik kung magkaroon ka ng hindi protektadong pagtatalik.
 • Sakit sa puso at diabetes. Ang problema sa daloy ng dugo na dulot ng diabetes at atherosclerosis – ang pagsikip at pagbabara ng mga arterya – ay maaaring maging sanhi ng erectile dysfunction o kawalan ng kakayahang patigasin ang ari.
 • Ilang mga paggamot. May iilang mga paggamot na maaaring makaapekto sa kalusugan ng iyong ari. Halimbawa, ang operasyon na pag-alis ng prostate gland (radical prostatectomy) at ang nakapaligid na tisyu rito bilang paggamot sa kanser sa prostate ay maaaring maging sanhi ng kawalan ng pagpipigil sa ihi at erectile dysfunction.
 • Paninigarilyo. Dumodoble ang iyong panganib na magkaroon ng Erectile Dysfunction dahil sa paninigarilyo.
 • Mga antas ng hormon. Ang mga pagiging hindi balanse ng mga hormon, tulad ng kakulangan sa testosterone, o sobrang dami ng hormon na prolactin, ay may kaugnayan sa erectile dysfunction.
 • Mga problemang sikolohikal. Ang depresyon ay maaaring maging sanhi ng pagkawala ng libido. Gayundin, kung nakakaranas ka ng problema sa pagtigas ng ari, baka mabahala ka na mangyayari ito muli — na nagiging sanhi ng pagkabalisa o pagkalungkot. Maaaring palalain nito ang problema at humantong sa impotence o ED. Ang sikolohikal na trauma – tulad ng naranasang pang aabuso noong bata pa – ay maaaring humantong sa pagtatalik na may kaakibat na sakit.
 • Mga neurolohikal na kondisyon. Ang stroke, pinsala sa spinal cord at likod, multiple sclerosis, at demensya ay maaaring makaapekto sa paglipat ng mga hudyat ng ugat mula sa utak patungo sa ari, na nagiging sanhi ng erectile dysfunction.
 • Pagtanda. Ang antas ng testosterone ay normal na bumababa habang ikaw ay nagkaka-edad. Ito ay maaaring humantong sa pagbawas ng interes sa pagtatalik, pangangailangan para sa higit na pagpapasigla upang makamit at mapanatili ang pagtigas ng ari, mas mahinang bulalas at mas matagal na oras bago tumigas ang ari.
 • Agresibo o akrobatic na pagtatalik o pagbabati. Kung ang iyong ari ay biglang mabaluktot habang ito’y nakatayo, maaaring maging sanhi ito ng pagkabali ng ari. Ang mga bali sa ari ay bihira ngunit maaaring mangyari.

Ano ang mga palatandaan ng problema sa ari ng lalaki?

Kumunsulta sa iyong doktor sa lalong madaling panahon kung mayroon kang:

 • pagbabago sa paraan ng pagbulalas 
 • pagdurugo sa pag-ihi o pagbulalas
 • kulugo, umbok, lesyon, o isang pantal sa iyong ari o sa iyong maseselang bahagi
 • malubhang baluktot na ari o kurbada na nagdudulot ng sakit o nakakasagabal sa seksuwal na aktibidad
 • masakit o mainit na pakiramdam kapag umiihi o pagnanais na umihi kahit walang lamang ang iyong pantog
 • malubhang sakit pagkatapos ng trauma sa iyong ari

Ano ang magagawa ko upang mapanatiling malusog ang aking ari?

Maaari kang gumawa ng mga hakbang upang maprotektahan ang kalusugan ng iyong ari at pangkalahatang kalusugan. Halimbawa:

 • Maging responsable sa pakikipagtalik. Gumamit ng condom o makipagtalik lang sa isang kasosyo na nasuri at walang impeksyon na naipapasa sa pakikipagtalik.
 • Magpabakuna. Kung ikaw ay 26 taong gulang o mas bata, isaalang-alang ang bakuna para sa human papilloma virus (HPV) upang makatulong na maiwasan ang pagkakaroon ng kulugo sa ari. Kahit na walang nakikitang sintomas, maaari pa ring maipasa ang mikrobyo. Ang HPV ay maaaring magdulot ng cervical cancer sa mga babae.
 • Manatiling aktibo. Ang katamtamang pisikal na aktibidad ay maaaring makabawas sa ang iyong panganib na magkaroon ng erectile dysfunction.
 • Panatilihing malinis ang katawan. Hugasan ng madalas ang iyong ari. Kung hindi ka tuli, regular na linisin ang ilalim ng balat ng ari gamit ang sabon at tubig.
 • Alamin ang iyong mga gamot. Talakayin ang paggamit ng gamot at mga posibleng epekto sa iyong doktor.
 • Bigyang-pansin ang iyong kalusugang mental. Mangalap ng gamot para sa depresyon at iba pang mga kondisyon sa kalusugang mental.
 • Itigil ang paninigarilyo at bawasan ang pag-inom ng alak. Ang labis na pagkonsumo ng alak at paninigarilyo ay maaaring magdulot ng erectile dysfunction. Mabuting bawasan o ihinto ang pagkonsumo nito.
 • Dalasan ang paggamit. Ang madalas na pagtatalik, pagbabati (masturbation), o kahit ano pang seksuwal na aktibidad ay maaaring makatulong sa iyo na mapanatili ang paggana ng iyong ari.

Tandaan, ang ilang mga problema sa ari ay hindi mapipigilan. Gayunpaman, ang regular na pagsusuri sa iyong ari ay maaaring magbigay sa iyo ng higit na kamalayan sa kalagayan nito at makakatulong sa iyo na makita ang mga pagbabago. Maaari ring makatulong ang regular na pagpapasuri upang matiyak na ang mga problema na nakakaapekto sa iyong ari ay matukoy sa lalong madaling panahon.

Bagaman mahirap talakayin ang mga problema na nakakaapekto sa iyong ari sa iyong doktor, huwag hayaang mapigilan ka ng hiya na pag-ingatan ang iyong kalusugan.

Kawalan ng kakayahang patigasin ang ari

Maaaring kabilang dito ang kawalan ng kakayahan na magkaroon at magpanatili ng pagtigas ng ari na sapat para sa pagtatalik (erectile dysfunction) o minsan, paulit-ulit at karaniwang masakit na pagtigas ng ari na hindi dulot ng seksuwal na pagpapasigla o pagpukaw.

Mga sanhi

Sa karamihan ng mga kaso, ang kawalan ng kakayahang patigasin ang ari o erectile dysfunction ay dulot ng pisikal na dahilan. Kasama sa mga karaniwang sanhi ay:

 • Sakit sa puso
 • Mataas na kolesterol
 • Mataas na presyon ng dugo
 • Diabetes
 • Labis na pag-inom ng alak o paggamit ng ipinagbabawal na gamot
 • Labis na katabaan
 • Sakit na metabolik — isang kondisyon na may kinalaman sa pagtaas ng presyon ng dugo, mataas na antas ng insulin, pagtaba ng katawan sa paligid ng baywang at mataas na kolesterol
 • Ilang mga gamot na inireseta
 • Paggamit ng tabako o sigarilyo

May mga hindi gaanong kilalang sanhi rin tulad ng sakit na Parkinson, multiple sclerosis, mga problema sa pagtulog, o mga pinsala na nakakaapekto sa balakang o spinal cord.

Ang utak ay mayroon ding pangunahing papel sa pagtigas ng ari dulot ng seksuwal na pagkapukaw (sexual arousal). May ilang mga bagay na maaaring makagambala sa seksuwal na damdamin at maging sanhi o magpalala ng erectile dysfunction. Kabilang dito ang:

 • depresyon, pagkabalisa, o iba pang mga kondisyon sa kalusugan ng kaisipan
 • stress
 • mga problema sa relasyon dahil sa stress, hindi magandang komunikasyon, o iba pang mga alalahanin

Sintomas

Ang mga sintomas ng erectile dysfunction ay kinabibilangan ng paulit-ulit na:

 • problema sa pagkakaroon ng pagtigas ng ari
 • problema sa pagpapanatili ng pagtigas ng ari
 • nabawasan na seksuwal na pagnanasa

Paggamot

Mabuting kumunsulta sa iyong doktor kung nakararanas ng erectile dysfunction. Magpatingin sa iyong doktor kung:

 • Mayroon kang mga alalahanin tungkol sa pagtigas ng ari, o kung nakakaranas ka ng iba pang mga problemang seksuwal tulad ng napaaga o naantalang bulalas (ejaculation).
 • Mayroon kang diyabetis, sakit sa puso, o iba pang kondisyon sa kalusugan na maaaring may kaugnayan sa erectile dysfunction.

Depende sa sanhi at lubha ng iyong erectile dysfunction at anumang mga nakapailalim na mga kondisyon sa kalusugan, maaari kang magkaroon ng iba’t ibang mga pagpipilian sa paggamot.

Ang mga pagbabago sa pamumuhay tulad ng mga sumusunod ay karaniwang nakakatulong:

 • Ehersisyo
 • Pagbabawas ng timbang
 • Paghinto sa paninigarilyo
 • Pagtigil sapag-inom ng alkohol

Ang doktor ay maaaring magreseta ng mga gamot upang madagdagan ang daloy ng dugo sa ari. Ngunit maaari rin itong magkaroon ng mga negatibong epekto. Ang mga lalaki na nakaranas ng stroke o mayroong diyabetes o mababang presyon ng dugo ay hindi dapat uminom ng mga gamot sa ED.

Di-gamot na pagpipilian

Kabilang dito ang:

 • aparatong gumagamit ng vacuum
 • implant sa ari
 • operasyon ng daluyan ng dugo

Kahit na ang lahat ng mga pamamaraang ito ay maaaring makatulong sa ilang mga lalaki, ang mga natural na alternatibo ay maaari ring maging epektibo.

Mga problema sa balat ng ari

Mayroong dalawang kondisyon na maaaring mangyari sa balat ng ari ng lalaking hindi tuli o hindi maayos na natuli. Ito ang phimosis at paraphimosis. Ang hindi tuli o uncircumcised ay kapag ang balat ng ari ay hindi tinanggal.

Phimosis: Ang kondisyong ito ay nangyayari kapag ang balat ng ari ay hindi maaaring iurong (hilahin pabalik) sa likod ng ulo ng ari. Ang phimosis ay madalas na humahantong sa masakit na uri ng impeksyon na nagiging sanhi ng pamamaga ng balat o ulo ng ari. Gayunpaman, ang kondisyong ito ay kadalasang nangyayari sa mga bata at bihira lamang sa mga matatanda.

Related image
Image: https://www.aboutkidshealth.ca/foreskin

Paraphimosis: Ang kondisyong ito ay kapag ang balat, pagkatapos na mahila pabalik, ay hindi maaaring ibalik sa dating posisyon at pagkatapos ay namamaga sa likod ng ulo ng ari. Ang pamamaga ay maaaring humantong sa pagbara ng daluyan ng dugo sa ari, na maaaring humantong sa mas malubhang problema. Ang Paraphiosis ay itinuturing na isang medical emergency at kinakailangan ng agarang atensyong medical. Ang pagtutuli (pag-alis ng balat ng ari) sa kapanganakan o pagbabago ng isang naunang pagtutuli ay maaaring makatulong iwasan ang kondisyong ito.

Foreskin problems
Image: https://www.aboutkidshealth.ca/foreskin

Mga sanhi

Ang Phimosis ay maaring nagmula sa impeksyon, kawalan ng kalinisan sa katawan at / o dating pinsala sa balat.

Ang anumang kondisyon o aktibidad na nagreresulta sa matagal na pag-urong ng balat mula sa ulo ng ari ay maaaring humantong sa pagkakaroon ng paraphimosis, tulad ng:

 • hindi maayos na pagkakatuli
 • matinding seksuwal na aktibidad, kabilang ang pagbabati
 • madalas na nakaliligtaang ibalik ang balat ng ari sa normal na posisyon nito pagkatapos itong i-urong.

Sintomas

Ang sumusunod ay listahan ng mga sintomas na maaaring maranasan ng mga lalaki kung magkaroon sila ng problema sa balat ng ari na karaniwang namamaga:

Sa phimosis, ang batang lalaki ay maaaring magkaroon ng anuman o lahat ng mga sumusunod na palatandaan at sintomas:

 • hirap sa pag-ihi — kabilang ang sakit habang umiihi o dugo sa ihi
 • pananakit sa ari

Sa paraphimosis, ang mga lalaki ay maaaring magkaroon ng mga karagdagang sintomas:

 • sakit sa ari (lalo na sa glans o ulo ng ari)
 • pag-iba ng kulay ng ari (ito ay nangyayari pagkatapos maputol ang daloy ng dugo); ang ari ay maaaring maging maputi, mala-bughaw, kulay-abo, o itim.

Sa pagkakaroon ng paraphimosis, kung hindi maibabalik ng isang lalaki ang balat ng ari sa orihinal na posisyon nito at ang glans o balat ng ari ay nagiging makirot, namamaga, o nag-iiba ang kulay — humingi agad ng agarang medikal na atensyon.

Paggamot

Ang phimosis karaniwang hindi nangangailangan ng agarang paggamot at maraming bahagyang problema ay nareresolba ng walang atensyong medikal. Gayunpaman, kung nahihirapang umihi o may pananakit sa pag-ihi, magpasuri kaagad sa iyong doktor sa loob ng 12-24 na oras.

Ang paraphimosis ay isang emerhensyang medikal. Kung hindi ito magamot kaagad, maaari itong humantong sa gangrene o pagkabulok ng glans at balat. Maglagay ng yelo sa ari upang mabawasan ang pamamaga; gayunpaman, kung hindi kaagad mapawi ng yelo at direktang paglagay ng presyon ang pamamaga, pumunta kaagad sa pinakamalapit na ospital o sa tanggapan ng isang doktor.

Maaaring ulitin ng doktor ang paglagay ng yelo at direktang presyon na pamamaraan.

 • Kung hindi nito maibsan ang sakit sa balat ng ari, maaaring makipag-ugnay ang iyong doktor sa isang urologist upang magsagawa ng karagdagang mga pamamaraan.

Yeast infection sa lalaki

Bagaman mas karaniwan sa mga babae, ang mga lalaki ay maaari ring magkaroon ng yeast infection, na maaaring humantong sa isang kondisyon na kilala bilang balanitis o pamamaga ng ulo ng ari ng lalaki.

Ang yeast infection ay karaniwan sa mga lalaki dahil ang fungus na nagdudulot nito (candida) ay karaniwang natatagpuan sa balat, lalo na kung ito ay mamasa-masa.

Mga sanhi

Hindi tulad ng sa babae, ang yeast infection sa ari ng lalaki ay karaniwang nakukuha sa pakikipagtalik – kapag ang isang lalaki ay nakipagtalik sa isang taong mayroong yeast infection. Gayunpaman, mas may posibilidad na magkaroon ka ng balanitis mula sa yeast infection kung ikaw ay:

 • Hindi tuli (ang balat ng ari ay hindi tinanggal)
 • Gumamit ng antibiotics sa matagal na panahon
 • May diyabetis
 • May problema sa immune system, tulad ng HIV
 • Sobra sa timbang
 • Wala o kulang ng kalinisan sa katawan

Sintomas

Narito ang ilang mga palatandaan at sintomas:

 • Mamasa-masang balat sa ari ng lalaki, na maaaring nangongolekta ng makapal at puting bagay na naiipon sa tupi ng balat
 • Mga lugar na makintab o maputing balat sa ari
 • Pamumula, pangangati, o parang sinusunog na pakiramdam sa paligid ng ulo ng ari
 • Nakakaramdam ng sakit kapag umiihi o nakikipagtalik
 • Hindi kanais-nais na amoy ng balat ng ari
 • Hirap sa pag-urong ng balat sa ari

Paggamot

Karamihan sa mga yeast infection sa lalaki ay madaling nalulunasan gamit ang mga antifungal na gamot na nabibili ng walang reseta sa botika. Kung hindi gumana ang mga ito, siguraduhing kumunsulta sa iyong doktor.

Kung ikaw at ang iyong kapareha ay parehong may mga sintomas ng yeast infection, mahalaga na pareho kayong magamot upang maiwasan ang muling paghawa sa bawat isa.

Mga impeksyon sa daluyan ng Ihi

Ang urinary tract infection (UTI) ay isang impeksyon na nakaaapekto sa mga kidney, ureter, pantog, o yuritra. Kahit na ang UTI ay mas karaniwan sa mga babae kaysa sa mga lalaki, halos lahat ay maaaring magkaroon nito. Ito ang mga istruktura na dinaraanan ng ihi bago mailabas sa katawan. Ang UTI ay dulot ng mga maliliit na organismo o mikrobyo, kadalasan, mga bakterya. Ang iba’t ibang uri ng UTI ay tulad ng:

Urethritis – impeksyon ng yuritra — ang tubo na naghahatid ng ihi mula sa iyong pantog palabas ng katawan. Ang urethritis ay maaaring maidulot ng isang UTI o STI.

Cysaris – impeksyon ng pantog (pinakakaraniwang uri ng UTI). Kung ang isang tao ay may impeksyon sa pantog, maaari rin silang makaranas ng mababang lagnat, at presyon at kalambre sa tiyan at sa mababang bahagi ng likod.

Pyelonephritis – impeksyon sa mga bato (mas seryoso). Kung ang isang tao ay may impeksyon sa bato, maaari rin silang makaranas ng pananakit sa gilid at itaas na bahagi ng likod, mataas na lagnat, pag-alog, panginginig, pagkapagod at mga pagbabago sa pag-iisip.

Mga sanhi

Ang ihi ay karaniwang sterile, na nangangahulugang hindi ito naglalaman ng anumang bakterya, fungus, o mga mikrobyo. Upang mahawahan ang sistemang daluyan ng ihi, ang mga bakterya ay kailangang pumasok sa yuritra o, minsan, mula sa daloy ng dugo. Ang pinakakaraniwang salarin ay isang bakterya na karaniwang nakikita sa bituka na tinatawag na e. coli. Karaniwan itong kumakalat sa yuritra mula sa tumbong.

Ang iba pang mga mikrobyo, tulad ng mycoplasma at chlamydia, ay maaaring magdulot ng urethritis sa parehong lalaki at babae. Ang mga mikrobyong ito ay naipapasa sa pamamagitan ng pakikipatalik, kaya kung nakita ang mga impeksyong ito, ang parehong magkatuwang ay dapat na magpagamot upang maiwasan ang muling pagkalat nito. Ang mga sumusunod na kadahilanan ay maaaring makadagdag sa posibilidad ng pagkakaroon ng UTI:

 • Pakikipagtalik (lalo na kung madalas, matindi, at marami o bago ang kinakasama)
 • Diyabetis
 • Kawalan ng kalinisan sa katawan
 • Problema sa lubusang pag-ihi ng laman ng pantog
 • Pagkakaroon ng urinary catheter
 • Kawalan ng pagpipigil sa pagdumi
 • Baradong daloy ng ihi
 • Bato sa kidney (Kidney stones)
 • Mga paggamot at operasyon na may kinalaman sa urinary tract
 • Problema sa immune system
 • Malakas na paggamit ng antibiotic (na maaaring makagambala sa likas na flora ng bituka at daluyan ng ihi).

Sintomas

Ang pinakakaraniwang sintomas ng UTI ay:

 • Pag-ihi ng mas madalas sa karaniwan
 • Matinding kagustuhan o pakiramdam na gustong umihi, kahit na walang lumalabas
 • *Anumang uri ng sakit o kirot habang umiihi
 • Ihi na may mabahong amoy
 • Lagnat o panginginig
 • Pagduduwal at pagsusuka
 • Pananakit ng ibabang parte ng tiyan (lower abdomen)

*Ang sakit o kirot habang umiihi ay isa ring sintomas ng STI tulad ng chlamydia, gonorrhea, genital herpes, at trichomoniasis. Kung nakakaranas ka ng sintomas na ito, tawagan kaagad ang iyong tagapagbigay ng serbisyong pangkalusugan, at magpasuri.

Paggamot

Kung sa palagay mo mayroon kang UTI, mahalaga na kumunsulta sa iyong doktor upang masuri ka nila at mabigyan ka ng tamang gamot. Kung mayroon kang UTI, ang iyong doktor ay magrereseta ng mga antibiotic upang patayin ang bakterya na nagdudulot ng impeksyon. Marahil ay kakailanganin mong uminom ng mga antibiotic sa loob ng 3-7 araw (o mas matagal), ngunit ang haba ng oras ay maaaring mag-iba depende sa kung gaano kalala ang impeksyon. Napakahalaga na inumin ang LAHAT ng gamot na inireseta ng iyong doktor, kahit na bumuti ang iyong pakiramdam. Kung hindi mo natapos ang pag-inom ng antibiotic, maaaring bumalik ang impeksyon.

Ang iyong tagapagbigay ng serbisyong pangkalusugan ay maaari ring magrekomenda na uminom ka ng maraming tubig at madalas na umihi habang mayroon kang UTI. Mahalaga ito upang maging malinis ang pantog.

Kung mayroon kang mga paghilab sa pantog (pabalik-balik na pananakit ng ibabang bahagi ng iyong tiyan), maaaring magreseta ang iyong doktor upang maibsan ang sakit. Ang ilang mga gamot para rito ay maaaring gawing kulay kahel ang iyong ihi. Ito ay normal na epekto at tumatagal lamang hangga’t umiinom ka ng gamot.

Mga pagbabago sa libido

Ang mababang libido ay inilalarawan bilang kakulangan o kawalan ng interes sa seksuwal na aktibidad. Karaniwan na mawalan ng interes sa pagtatalik paminsan-minsan, at ang antas ng libido ay nagbabago habang tayo ay tumatanda. Normal din ang hindi pagkakapareho ng antas ng iyong libido at ng iyong kapareha. Gayunpaman, ang mababang libido sa mahabang panahon ay maaaring magdulot ng alalahanin sa ilang tao. Minsan ang mababang libido ay senyales ng mga mas seryosong problema sa kalusugan.

Mga sanhi

Narito ang ilang mga potensyal na sanhi ng mababang libido sa mga lalaki:

Mababang testosterone: Ang testosterone ay isang mahalagang hormon ng lalaki. Sa mga kalalakihan, karamihan ng testosterone ay gawa sa bayag. Ang antas ng iyong testosterone ay may epekto sa iyong libido.

Mga gamot: Ang pag-inom ng ilang mga gamot ay maaaring magpababa ng sa antas ng testosterone, na maaaring humantong sa mababang libido. Halimbawa, ang mga gamot sa presyon ng dugo ay maaaring makaapekto sa kakayahan ng lalaki na magbulalas at pagtigas ng ari.

Depresyon: Ang depresyon ay may potensyal na makaapekto sa lahat ng aspeto ng buhay ng isang tao. Ang mga taong may depresyon ay nakakaranas ng kabawasan o ganap na kawalan ng interes sa mga aktibidad na dating nakapagpapasaya sa kanila, kabilang ang pagtatalik.

Malubhang karamdaman: Kapag madalas na hindi maganda ang iyong pakiramdam dahil sa epekto ng isang kondisyon sa kalusugan, tulad ng paulit-ulit na sakit, ang pagtatalik ay malamang na hindi mo maging prayoridad. Ang ilang mga sakit, tulad ng kanser, ay maaaring makabawas sa produksiyon ng semilya dahil ang iyong katawan ay nakatuon sa pagpapagaling.

Problema sa pagtulog: Natuklasan ng isang pag-aaral na ang mga lalaking may sleep apnea (isang kondisyon na nakakagambala sa iyong pagtulog sa pamamagitan ng pagdudulot ng mababaw na paghinga) ay nakakaranas ng mas mababang antas ng testosterone. Kaugnay nito, humahantong ito sa kabawasan sa libido at seksuwal na aktibidad. Sa pag-aaral, natagpuan ng mga mananaliksik na halos kalahati ng kalalakihan na may sleep apnea ay nakararanas din ng napakababang antas ng testosterone sa gabi.

Pagtanda: Ang antas ng testosterone, na may kaugnayan sa libido, ay pinakamataas kapag ang lalaki ay nasa huling bahagi ng pagiging tinedyer. Karaniwang napapansin ng mga lalaki ang pagkakaiba sa antas ng kanilang libido sa edad na 60 hanggang 65.

Stress: Kung ikaw ay ginagambala ng mga mahihirap sitwasyon o suliranin, maaaring bumaba ang interes mo sa pagtatalik. Ito ay dahil ang stress ay maaaring makagambala sa antas ng iyong mga hormon.

Paggamot

Ang lunas sa mababang libido ay madalas na nakasalalay sa paggamot ng napapailalim na isyu o problema sa kalusugan. Maaaring kailanganin mong magpalit ng mga gamot, kaya ang pagbisita sa iyong doktor ay isang magandang ideya. Kung ang iyong mababang libido ay may sikolohikal na sanhi, maaaring kailanganin mong bisitahin ang isang therapist para mapayuhan ka tungkol sa iyong relasyon.

Maaari ka ring gumawa ng mga hakbang upang mapataas ang iyong libido. Ang mga sumusunod ay may potensyal na pataasin ang iyong libido:

 • mas malusog na pamumuhay
 • pagkakaroon ng sapat na pagtulog
 • pagsasanay ng pangangasiwa ng stress
 • pagkain ng mas malusog na diyeta

Napaagang bulalas (Premature Ejaculation)

Ang napaagang bulalas o Premature Ejaculation ay hindi makontrol na bulalas bago o sa ilang sandali pagkatapos ng seksuwal na pagtagos (penetration), at maaaring magresulta sa hindi kasiya-siyang pagtatalik para sa parehong magkasosyo. Maaari nitong dagdagan ang pagkabalisa na maaaring magpalala sa problema. Ito ay isa sa mga pinaka-karaniwang problema sa seksuwal na kalusugan ng mga lalaki, na nakakaapekto sa maraming tao minsan sa kanilang buhay.

Mga sanhi

Karamihan sa mga kaso ng napaagang bulalas ay walang malinaw na dahilan. Sa pamamagitan ng karanasan sa pagtatalik at edad, ang mga lalaki ay madalas na natututong kontrolin ang kanilang orgasmo. Ang napaagang bulalas ay maaaring mangyari sa isang bagong relasyon. Maaaring mangyari lamang ito sa ilang mga seksuwal na sitwasyon o kung matagal na mula nang huli silang nagbulalas. Ang mga sikolohikal na kadahilanan tulad ng pagkabalisa, pakiramdam ng pagkakasala (guilt), o depresyon ay maaari ring maging sanhi nito. Sa ilang mga kaso, maaaring nauugnay ito sa isang medikal na sanhi tulad ng mga problema sa hormon, pinsala, o epekto ng ilang mga gamot.

Sintomas

Ang pangunahing sintomas ay ang hindi nakokontrol na pag-ejaculate bago o ilang sandali pagkatapos magsimula ang pakikipagtalik. Ang bulalas ay nangyayari bago naisin ng lalaki, at kinailangan lang ng kaunting seksuwal na pagpapasigla.

Paggamot

Maraming mga kaso ng premature ejaculation ay nalulutas ng kusa sa paglipas ng panahon. Maaaring hindi kailanganin ang paggamot. Ang pagsasanay ng mga paraang pagrelaks o pagtuon ng atensyon sa ibang bagay ay maaaring makatulong sa iyo na maantala ang bulalas. Para sa ilang mga lalaki, ang paghinto o pagbawas sa paggamit ng alkohol, tabako, o ilegal na gamot ay maaaring makatulong sa pagkontrol nila ang bulalas.

Maaaring irekomenda ng iyong doktor na sanayin ninyong magkapareha ang ilang mga pamamaraan upang matulungan ang pag-antala ng bulalas. Halimbawa, maaari mong tukuyin at kontrolin ang mga sensasyong humahantong sa bulalas. At maaari kang makipag-usap sa iyong kapareha upang pabagalin o ihinto ang pagpapasigla. Maaari mong subukan ang paggamit ng condom upang mabawasan ang sensasyon sa ari. O maaari mong subukan ang ibang posisyon (tulad ng paghiga sa iyong likod) sa panahon ng pakikipagtalik. Ang pagpapayo at behavioral therapy ay maaari ring makatulong na mabawasan ang pagkabalisa na nauugnay sa napaagang bulalas.

Naantalang bulalas

Ang naantalang bulalas o delayed ejaculation ay nangyayari kapag ang isang tao ay nangangailangan ng higit sa 30 minuto ng seksuwal na pagpapasigla upang maabot ang orgasmo at bulalas. May mga lalaki na maaari lamang magbulalas sa pamamagitan ng pagbabati o oral na pagtatalik. Ang ilan ay hirap o walang kakayahang magbulalas.

Ang panghabambuhay na problema sa pagkaantala ng bulalas ay iba mula sa isang problema na lumitaw kalaunan sa buhay. May mga lalaking mayroong pangkalahatang problema kung saan ang pagkaantala ng bulalas ay nangyayari sa lahat ng mga seksuwal na sitwasyon. Para sa iba, nangyayari lamang ito sa ilang mga kasosyo o sa ilang mga pangyayari. Ito ay kilala bilang “sitwasyonal na naantalang bulalas.”

Sa ilang mga kaso, ang DE ay tanda ng isang lumalalang problema sa kalusugan tulad ng sakit sa puso o diyabetis.

Mga sanhi

Maraming mga potensyal na sanhi ng naantalang bulalas, katulad ng sikolohikal na problema, malalang sakit, at reaksyon sa mga gamot.

Ang mga sikolohikal na sanhi ng naantalang bulalas ay maaaring magmula sa isang trahedya o mapait na karanasan. Ang mga pagbabawal sa kultura o relihiyon ay maaaring magbigay negatibong konotasyon sa pagtatalik. Ang pagkabalisa at depresyon ay maaaring makaapekto sa seksuwal na pagnanais, na maaaring magresulta din sa naantalang bulalas.

Ang stress sa relasyon, hindi maayos komunikasyon, at galit ay maaaring magpalala sa naantalang bulalas. Ang pagkadismaya sa mga seksuwal na katotohanan tungkol sa isang kasosyo kumpara sa mga seksuwal na pantasya ay maaari ring magresulta sa naantalang bulalas. Kadalasan, ang mga lalaki na may ganitong problema ay maaaring magbulalas sa pagbabati ngunit hindi sa panahon ng pagtatalik kasama ang isang kapareha.

May mga kemikal na maaaring makaapekto sa mga ugat na may kaugnayan sa bulalas. Maaari itong makaapekto sa bulalas nang may kasama o walang kasosyo. Ang mga gamot na ito ay maaaring maging sanhi ng naantalang bulalas:

 • gamot sa depresyon
 • antipsychotics
 • gamot para sa mataas na presyon ng dugo
 • diuretics o gamot na tumutulong sa pag-ihi
 • alkohol

Ang mga operasyon o trauma ay maaari ring maging sanhi ng naantalang bulalas. Ang mga pisikal na sanhi ay maaaring kabilangan ng:

 • pinsala sa mga ugat sa iyong gulugod o pelvis
 • ilang mga operasyon sa prostate na nagdudulot ng pinsala sa ugat
 • sakit sa puso na nakakaapekto sa presyon ng dugo sa pelvis
 • impeksyon, lalo na ang mga impeksyon sa prostate o at daluyan ng ihi
 • neuropathy o stroke
 • mababang thyroid hormone
 • mababang antas ng testosterone
 • mga depekto sa kapanganakan na nakakapinsala sa proseso ng bulalas

Ang isang pansamantalang problema sa bulalas ay maaaring maging sanhi ng pagkabalisa at pagkalungkot. Ito ay maaaring humantong sa pag-ulit, kahit na ang napapailalim na pisikal na sanhi ay nalutas na.

Paggamot

Ang paggamot ay depende sa napapailalim na dahilan. Kung nagkaroon ka ng problemang panghabambuhay o hindi ka pa nagkakaroon ng bulalas, maaaring matukoy ng isang urologist kung mayroon kang abnormalidad sa istruktura ng ilang bahagi ng iyong katawan. Matutukoy ng iyong manggagamot kung ang gamot ang sanhi nito. Kung gayon, babaguhin ang iyong mga gamot at masusubaybayan ang iyong mga sintomas.

May mga gamot na ginagamit upang malunasan ang naantalang bulalas, ngunit walang partikular na gamot ang naaprubahan para dito. Upang malaman ang higit pa tungkol sa mga gamot para sa naantalang bulalas, makipag-usap sa iyong doktor.

Paurong na bulalas

Ang paurong na bulalas ay nangyayari kapag ang semilya ay pumapasok sa pantog sa halip na lumabas sa pamamagitan ng ari sa panahon ng orgasmo. Kahit na nakarating ka pa sa seksuwal na kasukdulan, maaari kang magbulalas nang kaunti o walang semilya. Minsan ito ay tinatawag na tuyong orgasmo. Ang paurong na bulalas ay hindi mapanganib, ngunit maaari itong maging sanhi ng pagkabaog sa lalaki. Ang paggamot para sa paurong na bulalas ay karaniwang kinakailangan lamang upang maibalik ang pagkamayabong.

Mga sanhi

Ang paurong na bulalas ay maaaring dulot ng naunang operasyon sa prostate o yuritra, diyabetis, ilang mga gamot, kasama ang gamot para sa mataas na presyon ng dugo at ilang mga gamot para sa pagkabalisa at depresyon.

Ang kondisyong ito ay bihira at ang pagkakaroon ng semilya sa pantog ay hindi mapanganib. Humahalo ito sa ihi at nailalabas sa katawan sa normal na pag-ihi. Ang mga lalaki na may diyabetis at ang mga nagkaroon ng operasyon sa maselang bahagi at daluyan ng ihi (genitourinary tract surgery) ay may mas mataas na peligro ng pagkakaroon ng kondisyon.

Sintomas

 • Kaunti o walang semilya na lumalabas mula sa yuritra kasabay ng bulalas
 • Posibleng pagkabaog
 • Maulap na ihi pagkatapos ng seksuwal na kasukdulan

Paggamot

Kung ang paurong na bulalas ay dulot ng mga gamot, ang pagtigil ng pag-inom ng naturang gamot ay maaaring makalutas sa kondisyon. Ang paurong na bulalas na dulot ng diyabetis o pagkatapos ng operasyon sa maselang bahagi at daluyan ng ihi (genitourinary tract surgery) ay maaaring malunasan ng paggamit ng mga gamot na tulad ng epinephrine (pseudoephedrine o imipramine). Upang malaman ang higit pa tungkol sa mga pagpipilian sa paggamot, makipag-usap sa iyong tagapagbigay ng serbisyong pangkalusugan.

Pinagmumulan:

Please follow and like us:

219 thoughts on “Kalusugan Ng Ari Ng Lalaki

Mag-iwan ng Tugon

Ang iyong email address ay hindi ipa-publish. Ang mga kinakailangang mga field ay markado ng *

Modal's Close Icon