fbpx

ALAMIN ANG KAHIT NA ANONG BAGAY TUNGKOL SA KALUSUGANG SEKSUWAL AT REPRODUKTIBO

Proseso Ng Siklo Ng Regla

Mens, Menstrual Cycle, Female

Kapag ang mga regla ay regular na dumarating, ito ay tinatawag na siklo ng regla. Ang pagkakaroon ng mga regular na siklo ay isang palatandaan na ang mga mahahalagang bahagi ng iyong katawan ay normal na gumagana. Ang siklo ng regla ay nagbibigay ng mahalagang mga kemikal sa katawan, na tinatawag na mga hormon, upang mapanatili kang malusog. Inihahanda din nito ang iyong katawan bawat buwan para sa pagbubuntis.

Ang karaniwang siklo ng regla ay 28 araw ang haba, pero maaaring maging 21 hanggang 35 araw para sa mga matatanda, at 21 hanggang 45 araw para sa mga teenager na nagdadalaga pa. Posibleng humaba o umilki ang mga siklo, pero hindi ito karaniwan. Kung ang iyong siklo ng regla ay hindi pasok sa normal na haba, mainam na ikonsulta ito sa doktor.

Nahahati sa apat na bahagi ang siklo ng regla, at ang haba nito ay maaaring maiba sa bawat babae. Puwede rin ito mabago kalaunan.

What is Menstruation - Menstrual Cycle
Image: https://www.anigan.com/pages/all-about-menstruation

Menstrual Phase

Ang isang siklo ng regla ay nagsisimula sa unang araw ng regla o pagdurugo. Nag-uumpisa ito kapag ang selulang itlog (egg cell) mula sa nakaraang siklo ay hindi napertilisa para sa pagbubuntis.

Sa bahaging ito, ang naipong tisyu uterine lining (endometrium) ay humihiwalay na sa matres at lumalabas sa katawan sa pamamagitan ng regla. Ang namuong endometrium ay ang susuporta dapat sa pagbubuntis kung napertilisa ang selulang itlog. Kung walang pagbubuntis na nangyari, saka inilalabas ng katawan ang kumapal na endometrium.

Ang iyong regla ay gawa sa endometrium, dugo, at uhog (mucus) mula sa iyong matres. Karamihan sa mga babae ay nireregla sa loob ng apat hanggang pitong araw, pero may ilan na mas mahaba.

Follicular Phase

Ang follicular phase at ang menstrual phase ay sabay na nagsisimula, pero mas mahaba ang follicular phase at nagtatapos ito kapag nag ovulate ka.

Ang follicular phase ay nagsisimula kapag ang katawan ay naglilikha ng follicle-stimulating hormone (FSH). Ang hormone na ito ay responsable sa paghihikayat sa mga obaryo na gumawa ng mga lima hanggang 20 follicle. Ito ay mga maliliit na sac na naglalaman ng maliit pang selulang itlog bawat isa.

Sa lahat ng maliliit na selulang itlog, isang pinaka malusog lang ang lalaki. Malulusaw at sisipsipin ng iyong katawan ang natirang mga follicle.

Ang hormone na estrogen ay papakapalin ang uterine lining sa paghahanda para sa posibleng pagbubuntis. Ito ang kakapitan ng embryo kung napertilisa ang selulang itlog at nagresulta sa pagbubuntis.

Ang follicular phase ay nagtatagal ng 16 na araw, pero puwedeng magtagal ng 11 hanggang 27 na araw depende sa iyong siklo.

A four step diagram of the mentrual cycle, including ovulation.
Image: http://teenhealthsource.com/puberty/periods/

Ovulation Phase

Ang pagtaas ng antas ng estrogen ay naghihikayat sa katawan na magpakawala ng luteinizing hormone, na siyang nagsisimula ng ovulation phase.

Ang ovulation ay ang panahon kung kailan isa sa mga obaryo ay nagpapakawala ng selulang itlog. Ito ay naglalakbay sa fallopian tube papunta sa uterus. Maaaring mapertilisa ng esperma (sperm cell) ang selulang itlog sa bahaging ito.

Ang ovulation phase ay ang iyong fertile days rin. Ang posibilidad mong mabuntis ay pinakamataas sa tatlong araw bago ang iyong ovulation, sa araw mismo ng ovulation, at tatlong araw pagkatapos ng iyong ovulation.

Kung regular ang iyong siklo ng regla at kadalasang nagtatagal ng 28 araw, ang iyong ovulation ay karaniwang nangyayari sa ika-14 na araw (kalahati ng iyong siklo). Ang ovulation ay nagtatagal ng 24 oras. Malulusaw ang selulang itlog kung hindi ito napertilisa.

Luteal Phase

Sa luteal phase, ang taas ng antas ng mga hormone ay ang nagpapanatiling makapal at handa ang uterine lining kung sakaling mapertilisa ang selulang itlog at kumapit ito dito.

Kung walang pagbubuntis na nangyari, bumababa ang antas ng mga hormone at maaaring makaranas ka ng mga sintomas ng premenstrual syndrome (PMS) sa puntong ito.

Ang luteal phase ay karaniwang nagtatagal ng 14 na araw, pero maaaring maging 11 hanggang 17 araw para sa iba.

Ang siklo ng regla ay maaaring maiba sa bawat babae.

Ang mga babaeng regular ang siklo ay kadalasang dinadatnan ng regla sa pare-parehong araw bawat buwan, habang ang ibang babae ay may hindi regular ang siklo na nagtatagal ng higit sa 28 araw.

Para sa mga nagdadalaga pa, normal na hindi pa regular ang kanilang siklo dahil marami pang pagbabago ang pinagdadaanan ng kanilang katawan. Magiging regular rin ito kalaunan pagkatanda nila.

Puwede rin mabago ang iyong siklo ng regla sa ibang panahon ng iyong buhay, gaya ng pagpapalapit na sa menopause. May ilang bagay rin na maaaring makaapekto sa iyong siklo, tulad ng stress, pagdiyeta, matinding pisikal na aktibidad, biglang pagbabago sa timbang, at iba pa.

Napakahalagang masubaybayan ang iyong siklo ng regla. Sa isang kalendaryo, isulat mo kailan ka niregla, gaano ito katagal, at anumang kakaiba mong napansin. Kung nababahala ko o nakakaranas ka ng kakaibang sintomas, mainam na ikonsulta ito kaagad sa iyong doktor.

Pinagmulan:

https://www.nhs.uk/conditions/periods/fertility-in-the-menstrual-cycle/

https://www.healthline.com/health/womens-health/stages-of-menstrual-cycle#follicular

Please follow and like us:

Mag-iwan ng Tugon

Ang iyong email address ay hindi ipa-publish.

Modal's Close Icon