fbpx

ALAMIN ANG KAHIT NA ANONG BAGAY TUNGKOL SA KALUSUGANG SEKSUWAL AT REPRODUKTIBO

Ano ang PrEP?

Isa sa mga pinakamalaki at pinakakaraniwang pangamba ng mga taong nakikipagtalik ay ang pagkakaroon ng human immunodeficiency virus o HIV. Ito ay virus na nagpapahina sa immune system ng isang tao at pwede itong maging acquired immune deficiency syndrome o AIDS kung hindi maaagapan. Mabuti at mayroong mga paraan para makaiwas sa HIV gaya ng […]

Read More…

Pagdadalaga

female puberty, puberty, period, menstruation, menstrual cycle, changes, reproductive health, family planning

Ang pagdadalaga ay panahon ng mga mahahalagang pagbabago at paglaki para sa mga kabataang babae. Ang lahat ng mga pagbabagong ito ay hindi kaagad mangyayari nang sabay-sabay, ngunit sa paglipas ng ilang buwan hanggang ilang taon. Ang pagdadalaga ay ang panahon para sa batang babae na maging isang dalaga; ito rin ang oras na nakakamit […]

Read More…

Mga Dapat Mong Malaman Tungkol Sa Sex, Gender, Gender Identity, At Sexual Orientation

sex, gender, gender identity, sexual orientation

Sex, gender, gender identity, sexual orientation — ano bang pinagkaiba nila sa isa’t isa??? Sa Filipino, iisa lang ang termino para sa sex at gender: kasarian. Ngunit, magkaiba pa rin ang dalawang ito. Naiintindihan namin na nakakalito sila sa unang tingin. Kanya-kanya, mas malalim pa sila kaysa sa aming eksplanasyon, pero madali lang matukoy kung […]

Read More…

Nakaligtaang Ang Iyong Pill? Ito Ang Kailangan Mong Gawin

Maraming babae ang gumagamit ng mga pill bilang proteksyon. Hindi rin naman kami nagulat dahil napakabisa niyang kontrasepsyon! Higit pa, madali lang itong gamitin. Uminom ka lang ng isa araw-araw sa nakatakdang oras, at okay ka na! Higit sa 99 porsyento ang bisa nito sa pagprotekta sa iyo mula sa pagbubuntis kung iniinom mo ito […]

Read More…

Mga Bagay Na Makakaapekto Sa Bisa Ng Pill

things that could make your pill fail

Ang mga oral contraceptive pill ay ang pinakalaganap na modernong kontraseptibo as Pilipinas. Sa katunayan 51 porsyento ng mga Pilipinong babae na gumagamit ng kontraseptibo ay umiinom ng pill. Ang mga pill ay higit sa 96-99 porsyentong epektibo (depende sa uring iniinom) kapag “perpekto” ang paggamit, pero nagiging 91 porsyento ang bisa sa “tipikal” na […]

Read More…

Alak At Regla: Paano Nakakaapekto Ang Alak Sa Regla

Kahit sinong nireregla ay alam kung gaano kahirap magsaya kapag dinatnan. Isa sa mga paborito nating pagsasaya ay ang pag-inom kasama mga kaibigan, ‘di ba mga siz? Wala namang mali sa pagsasaya at pag-inom, pero sumagi ba sa isip mo kung okay lang ba na uminom habang nireregla? Sasagutin namin iyan at iba pang mga […]

Read More…


Modal's Close Icon