fbpx

ALAMIN ANG KAHIT NA ANONG BAGAY TUNGKOL SA KALUSUGANG SEKSUWAL AT REPRODUKTIBO

Paano Dapat Kausapin ng mga Lalaki ang Kanilang Partner Tungkol sa Family Planning

Ang family planning ay isang importanteng usapin sa mundo. Isa itong esensyal na bahagi ng paghahanda para sa kinabukasan ng iyong pamilya. Importante ito para sa mga nasa relasyon, at kailangan itong gawin na may malinaw na komunikasyon. Madaling isipin na ang pag-uusap tungkol sa family planning ay hindi basta-basta, pero madali lamang ito kung […]

Read More…

Ang sikreto sa masayang pamilya

Naisip mo na ba kung ilan ang gusto mong maging anak? Lahat tayo, may karapatang magdesisyon kung ilang anak ang gusto natin. Ang hindi madaling gawin ay ang sumunod sa napagkasunduan niyong mag-asawa. Dito papasok ang family planning. Ano ang family planning? Ang “family planning” ay tumutukoy sa kaalaman at mga paraan na makakatulong sa […]

Read More…

Sino Puwedeng Gumamit Ng Mga Oral Contraceptive Pill?

oral contraceptive pills

Ang pill ay ang pinakakaraniwang kontraseptibong ginagamit ng mga babae sa Pilipinas, posible dahil madali itong gamitin ang mabili sa mga botika. Interesado ka bang gumamit ng mga pill? Bago magdesisyon kung ano ang gagamitin mo, mabuting alamin muna ang kaunting impormasyon tunkol sa iba’t ibang klase ng pill. Mga klase ng pills May dalawang […]

Read More…

Mga dapat malaman kung gagamit ng contraceptive pills sa unang pagkakataon

contraceptive pills

Napakadaling gamitin at puno ng benepisyo ang mga contraceptive pills. Nagbibigay ito ng ligtas, madali, at epektibong proteksyon laban sa pagbubuntis, kaya hindi na rin nakakapanibago kung bakit ito ang karaniwang ginagamit ng mga babae. Pero bago magdesisyon na gumamit ng pills, narito ang mga dapat mong malaman para makapagpasya kung ito ba ang tamang […]

Read More…

Mga Bagay Na Makakaapekto Sa Bisa Ng Pill

things that could make your pill fail

Ang mga oral contraceptive pill ay ang pinakalaganap na modernong kontraseptibo as Pilipinas. Sa katunayan 51 porsyento ng mga Pilipinong babae na gumagamit ng kontraseptibo ay umiinom ng pill. Ang mga pill ay higit sa 96-99 porsyentong epektibo (depende sa uring iniinom) kapag “perpekto” ang paggamit, pero nagiging 91 porsyento ang bisa sa “tipikal” na […]

Read More…

Paano palitan ang oras ng pag-inom ng pills

Pwedeng inumin ang mga oral contraceptive pills sa anumang oras na gusto mo, pero ang mahalaga ay iinumin mo ito araw-araw sa parehong oras. Naitatanong mo ba kung pwede at ligtas bang palitan ang oras ng pag-inom? Oo, maaari mo naman itong gawin. Ngunit, importanteng malaman mo kung paano ito gagawin nang tama para ika’y […]

Read More…

Mga gamot na nakakaapekto sa mga oral contraceptive pills

Kapag tinanong ka ng doktor, “May ibang gamot ka bang iniinom,” o “May maintenance na gamot ka ba,” sinusuri niya kung meron ka bang iniinom na gamot na posibleng makaapekto sa iyong mga contraceptive pills. May mga gamot na hindi lubos na mabisa kapag nasabayan ng ibang gamot. At ganun rin pagdating sa mga hormonal […]

Read More…


Modal's Close Icon