ALAMIN ANG KAHIT NA ANONG BAGAY TUNGKOL SA KALUSUGANG SEKSUWAL AT REPRODUKTIBO

Ano Ang Kontraseptibo At Paano Ito Gumagana?

contraception, contraceptive, family planning, reproductive health

Ang kontraseptibo ay mga pamamaraan na makakatulong sa iyo na maiwasan ang hindi planadong pagbubuntis. May dalawang pangunahing klase ng kontraseptibo: pamamaraang hormonal, at pamamaraang paghahadlang. Maraming mga uri ng kontraseptibo, at ang ilang mga uri ay pangunahing gumagana sa pamamagitan ng pagpigil sa obulasyon (pagpapalabas ng hinog na selulang itlog mula sa obaryo ng […]

Read More…

Ang Labis Na Timbang Ay Nakakaapekto Ba Sa Bisa Ng Mga Kontraseptibo?

obese, overweight, contraceptive, oral contraceptive pills, IUD, injectables, condoms, family planning, reproductive health

Pagdating sa kontraseptibo at timbang ng katawan, hindi lahat ng mga pamamaraan ay nilikhang pantay. Maraming pag-uusap tungkol sa pagkakaroon ng labis na timbang o pagiging napakataba at kung paano ito makakaapekto sa kalusugan ng mga tao sa iba’t ibang mga paraan. Ngunit, mahalaga ba ang timbang at taba sa katawan para sa kontraseptibo? Magandang […]

Read More…

Alin Sa Mga Kontraseptibo Ang Makakatulong Na Mabawasan Ang Pananakit Ng Puson?

menstruation, cramps, family planning, reproductive health, oral contraceptive pills, injectables

Karamihan sa mga babae na gumagamit ng hormonal na kontraseptibo—ang pildoras, implant, o iniksyon—ay mas madalang makaranas ng pananakit ng puson tuwing nireregla, kaysa sa mga hindi gumagamit. Ito ay dahil ang mga kontraseptibong ito ay ginagawang mas manipis ang uterine lining. Mas kaunting tisyu sa matris ang dadaloy, kaya mas magaan ang mga regla. […]

Read More…

Ano Ang Mga Pinakamainam Na Kontraseptibo Kung Ayaw Kong Reglahin?

no period, injectables, depotrust, lyndavel, family planning, reproductive health

Ang pagreregla ay maaaring sagabal, ngunit mabuting balita; ang kontraseptibo ay maaaring makatulong na maiwasan ang pagregla! Karaniwang, ang mga iniksyon ay ganap na pinahihinto ang iyong pagregla, habang ang mga implant ay nakakapagpagaan ng regla. Tandaan na ang paghinto ng iyong regla ay hindi nagdudulot ng kahit anong panganib sa iyong kalusugan, o ng […]

Read More…

Kontraseptibong Iniksyon

contraceptive injectable, injectables, shot, contraceptive, family planning, reproductive health, depotrust, lyndavel

Sa Isang Tingin: Tatlong buwang proteksyon laban sa pagbubuntis. Kailangang pangasiwaan ng tagapagbigay ng serbisyong pangkalusugan ang pagturok. Hindi napapansin. Kasama sa mga karaniwang epekto ang hindi regular na pagregla (o walang regla) at pagdagdag ng timbang. Kung ipapaturok ang iniksyon sa tamang oras, mabisa ito nang 99 porsyento. Ano Ito Ang kontraseptibong iniksyon, na […]

Read More…


Modal's Close Icon